Hebben we inflatie nodig?

Als we veel economen moeten geloven is ons geldsysteem gebouwd op inflatie. Veel landen hebben een overheidstekort. Dit gat wordt gedicht met staatsobligaties. Over deze schulden betaalt de overheid rente. Dit zorgt voor een hoger tekort enzo blijft de schuldenberg maar groeien. Vorig jaar was In Nederland de staatschuld 54,2% van het bruto binnenlands product (bbp).

Lijst van landen met de meeste staatsschuld.

Nr

Land

% van BBP (CIA)

1

Japan

236,4

2

Griekenland

181,9

3

Libanon

152,8

4

Jemen

135,5

image001

 Om de staatschuld af te bouwen kan een land verschillende instrumenten gebruiken.

  1. Aflossen: dit kan door de belastingen te verhogen. Helaas heeft dit weer invloed op het besteedbaar inkomen van de consument wat vaak tot een hoger overheidstekort leidt.
  2. Bezuinigen: minder overheidsuitgave leidt tot krimp van de economie.
  3. Hogere belastingen: dit zorgt voor onvrede bij de bevolking en daling van het besteedbaar inkomen.
  4. Staatschuld opkopen door de centrale bank: CB drukt geld bij en koopt hiermee deze schulden op. Hierdoor komt er meer geld in omloop en dit zorgt voor bubbels op de aandelen- en huizenmarkt. Resultaat is scheefgroei in de samenleving.Rijker worden rijker en armer worden armer. Daarnaast zorgt meer geld voor een daling van de rente. Fijn als je veel schulden hebt slecht voor de spaarders en pensioenfondsen.
  5. Productiviteit verhogen; we moeten efficiënter en harder werken. Dit zorgt voor een groter output dus meer opbrengsten.
  6. Verhoog arbeidspotentieel : als meer mensen werken stijgt het besteedbaarinkomen en de belastinginkomsten. We bereiken dit door o.a. meer full-timers en meer arbeidsimmigranten.

Volgens CPB loopt de inflatie momenteel tegen de 7% op jaarbasis. Dit is goed voor de schuldenberg en slecht voor de koopkracht. Om de inflatie te beperken zijn er een aantal opties:

  1. Opkoopprogramma centrale banken afbouwen en/of stoppen. Dit leidt weer tot een hogere rente. Doordat veel landen en veel te hoge staatsschuld hebben kan dit ernstige economische gevolgen hebben.
  2. Rente verhogen. Dit zorgt voor een hogere staatsschuld en grote kans op een recessie.

De conclusie is dat overheden maar een oplossing hebben om de staatschuld het hoofd te bieden; zorgen voor inflatie zonder renteverhoging.  Dit is ook wat er nu gebeurt. De rente blijft nihil en de inflatie is 7%. Door een dalende koopkracht hebben we minder te besteden.Wat velen niet beseffen is dat Inflatie een verkapte belasting.

Samengevat maken we nu deel uit van een geldsysteem dat zorgt voor steeds meer inflatie, hogere werkdruk en hogere belastingen. Dit allemaal om “het gat “ (overheidstekort) te dichten. Deze houdgreep brengt ons tot een recessie of erger een depressie. Hierdoor voeden we waar we het meeste bang voor zijn DEFLATIE.

Overheidsschulden zijn op zich deflatoir. Om de rente over deze schulden te betalen moeten toekomstige belastingen omhoog. Hogere belastingen betekent minder banen. Minder banen is recessie.

De conclusie dat ons geldsysteem gebaat is bij inflatie is fout. Overheden en Centrale Banken zijn samen in een fuik gezwommen waar ontsnappen niet mogelijk is. Dit geldsysteem is failliet....