Satoshi Nakamoto

Blockchain-technologie werd geboren tijdens de ontwikkeling van de bitcoin. De bitcoin is een uitvinding van de geheimzinnige Satoshi Nakamoto. Het is nog altijd niet duidelijk wie deze persoon, of groep, is. In 2008 werd er onder deze naam een paper gepubliceerd waarin de bitcoin en

de achterliggende technologie werd uitgelegd. In januari 2009 bracht Nakamoto de eerste bitcoinsoftware uit en werden de eerste bitcoin-betalingen verricht. Sindsdien zijn vaak pogingen gedaan om achter de identiteit van Nakamoto te komen, maar zonder succes. Eind december vorig jaar leken Wired en Gizmodotegelijkertijd Nakamoto te hebben ontmaskerd, maar het bleek een vals spoor.