Is het financieel aantrekkelijk om BTC te minen?

Bitcoins (BTC) lijkt in een aantal opzichten veel op goud. Het is schaars (er komen niet meer BTC dan 21 miljoen) en daarnaast kan je BTC ook delven.

Iedereen kan BTC minen. Hiervoor heb je nodig een computer met een grafische ATI kaart. Daarnaast kan je je computer upgraden met hardware dat speciaal is afgestemd  voor het minen op BTC. 

BTC maakt gebruik van de Blockchain (peer-to-peer), Een miner onderhoud de Blockchain  en kan daarvoor beloond worden met BTC. In de Blockchain worden alle transansacties decentraal verwerkt en opgeslagen. Elke miner bezit een copy van het BTC grootboek. Elke tien minuten ontstaat er een blok in de keten, hierin zitten alle transatie van die periode. Nu zal betreffende blok met registers (data) verwerkt moeten worden zodat het grootboek weer up to date is. Hierin zit de kern van het minen. Elke miner zou graag het blok willen verwerken omdat degene die het onderhoud doet een beloning krijgt van nu 25 bitcoins en een percentage van de som van de transacties. De miner die hiervoor geselecteerd wil worden moet deelnemen aan een wedstrijd. Zij krijgen een encryptie puzzel en diegene die het eerste deze puzzel heeft opgelost mag het blok minen. Natuurlijk maak je meer kans om te winnen als je computer krachtig is. Daarom werken veel miners samen door in pools te delven. Minen wil zeggen dat het blok met data wordt gecheckt of het aan een aantal voorwaarde voldoet. Bijvoorbeeld wordt er gekeken of een BTC niet eerder is uitgeven (dubble spending). Als blok is goed gekeurd ontvangen alle miners een nieuw grootboek met alle transacties.  Minen kost geld naast een investering van een krachtige computer vereist het oplossen van een puzzel veel rekenkracht en dus stroom.