Overheid verliest oogkleppen

Privacy en toegang tot informatie. Ze staan op gespannen voet met elkaar. Helemaal bij de overheid. Denk maar aan je BSN nummer: je mag het aan niemand afgeven, staat op al je identiteitsdocumenten en (ook wettelijk) dien je het aan iedereeen te tonen.
Voor de weinigen die inzicht in blockchain technologie hebben, zijn de enorme verbetermogelijkheden duidelijk. En de Nederlandse overheden lopen hierbij niet achteraan. Maar liefst elf blockchain pilots werden er afgerond en binnenkort volgen er nog eens twaalf. Het gemeenschapppelijke inzicht dat ontstaat: overheidsorganisaties leren om op een andere manier te kijken naar de eigen processen. Begrippen als privacy en toegang tot informatie zijn inzichtelijk geworden.
Lees hier hoe De Nederlandse Bank, Zorginstituut Nederland, Kamer van Koophandel en Halt oogkleppen verloren bij het ontdekken van hun blockchain toekomst.

Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/overheid-experimenteert-met-blockchain-technologie

Kan President Trump ons vertrouwen geven?

De stemmen zijn geteld! VS heeft een nieuwe president. Wat doet President Trump met de Bitcoin koers? Bij onzekere tijden wordt de Bitcoin net als goud steeds meer als een veilige vluchthaven gezien. De koers van Bitcoin is na deze electorale streek dan ook met meer dan 5% gestegen.

Blockchain vormtĀ grote belofte voor databeveiliging

kettingen

 

De digitale wereld van vandaag wordt gekenmerkt door enorme hoeveelheden activa, waarvan de herkomst en het eigendom lastig en tegen hoge kosten vast te stellen en te achterhalen zijn. Blockchain lost dat probleem op door

wereldwijd authenticiteit en beveiliging te bieden voor data en transacties van welke aard dan ook, de kosten en de complexiteit van gecentraliseerde systemen te reduceren, en deze gelijktijdig ‘manipulatieveilig’ te maken. Met blockchain is updaten van gegevens en transacties alleen mogelijk volgens regels van ‘consensus’ tussen deelnemers in het systeem, en nieuw ingevoerde data kunnen nooit worden gewist.
Acronis gaat blockchain technologie toepassen om ‘manipulatieveilige’ databeveiliging te leveren
Vanuit het traceren en ontwikkelen van actuele gebruiksgevallen kiest Acronis voor een unieke, doelgerichte benadering van de vraag hoe blockchain kan worden toegepast voor de oplossing van specifieke databeveiligingsproblemen. Data en transacties die door blockchain tegen manipulatie worden beveiligd, kunnen worden gebruikt voor toepassingen, waarbij individuen of bedrijven de integriteit van oorspronkelijke informatie dienen te bewaren.
Acronis breidt bijv. momenteel de eigen gegevensopslag- en file sync & share oplossingen uit met blockchain-technologie, om de gegevensintegriteit en -geldigheid te allen tijde te kunnen bewaken en waarborgen. Voorbeelden van gegevens die met behulp van blockchain tegen manipulatie kunnen worden beveiligd zijn bijv. eigendoms- en medische bestanden, aandelentransfers, gerechtelijke bewijsstukken, politievideo’s of beelden van bewakingscamera’s die onderworpen kunnen worden aan IT-audits, en gegevensopslag binnen een ‘consortium’, waar meerdere individuen of entiteiten massieve hoeveelheden data en informatie kunnen opslaan en uitwisselen.
‘Prototype’ van Acronis Data Authenticatie op basis van blockchain nu beschikbaar
Als onderdeel van zijn initiatief onthult Acronis een prototype-oplossing om zijn service provider partners en eindafnemers te introduceren in de enorme mogelijkheden van blockchain technologie voor databeveiliging. Het prototype toont een voorbeeld van de wijze waarop blockchain kan worden gebruikt om data met tijdstempels en echtheidscertificaten te verifiëren en beveiligen. Door dit prototype openbaar te maken, hoopt Acronis input te verzamelen over potentiële databeveiligingstoepassingen voor blockchain technologie. Teneinde een beter inzicht in de marktbehoefte en het potentieel van blockchain voor databeveiliging te verkrijgen, wordt deelnemers gevraagd naar hun naam en hun contactgegevens.
“Het potentieel voor blockchain met z’n ingebouwde vermogen om databeveiliging en -authenticiteit te bieden tegen kosten die dramatisch lager zijn dan bij traditionele systemen, reikt veel verder dan bitcoin transacties,” stelt Vitalik Buterin, mede-oprichter van Ethereum, een blockchain technologie-provider. “Door blockchain technologie in zijn oplossingen te integreren, is Acronis de eerste speler op het gebied van IT-beveiliging die we deze innovatieve technologie zien omarmen, teneinde zo nieuwe niveaus van databeveiliging voor digitale bestanden en transacties te realiseren.”
“Als het potentieel ten volle wordt benut, gaat blockchain qua data-authenticiteit, -privacy en -controle zorgen voor databeveiligingsniveaus die we nooit eerder gezien hebben”, stelt Serguei Beloussov, mede-oprichter en ceo bij Acronis. “Door concrete toepassingen te etaleren, gaan mensen de power en de toepassingsmogelijkheden van blockchain beter begrijpen en we zijn er van overtuigd dat Acronis oplossingen dit enorme potentieel voor databeveiliging gaan helpen ontsluiten.