Kan President Trump ons vertrouwen geven?

De stemmen zijn geteld! VS heeft een nieuwe president. Wat doet President Trump met de Bitcoin koers? Bij onzekere tijden wordt de Bitcoin net als goud steeds meer als een veilige vluchthaven gezien. De koers van Bitcoin is na deze electorale streek dan ook met meer dan 5% gestegen.

Wat de koers van de BTC meer zal moeten bepalen zijn de toepassingen die de Bitcoin gaan gebruiken en hoe deze worden geaccepteerd.
Wat gaat President Trump en de rest van de wereld doen aan belangrijke vraagstukken?
• Vertrouwen; met de sterke opkomst van de robotisering en digitalisering wordt vertrouwen steeds belangrijker. Hoe gaan zij deze beschermen en versterken?
• Ongelijkheid in de wereld; hoe wordt de kloof tussen arm en rijk verkleind? Miljarden mensen hebben niet eens een bankrekening.

Hopelijk gaan de wereldleiders inzien dat de Blockchain de prikkel kan geven om deze issues aan te pakken. Het gaat om onze kernwaarde als privacy, vrijheid en veiligheid.